Byta värmesystem

Undrar du hur man byter värmesystem från fossil energi till förnybar energi? Energi är komplext och innefattar ett stort område och tekniker för att utvinna. Vi har kommit en lång bit med teknikutvecklingen och vi fortsätter utvecklas hela tiden ju mer tiden tickar. Efterfrågan på elektricitet ökar kontinuerligt. Nedanför kommer samlad information för dig som är intresserad av förnybar energi.   

Vad innebär bioenergi? 

Bioenergi består av exempelvis ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd. Dessa biobränslen räknas som förnybar energi eftersom biobränslet består av koldioxid. Sverige tillhör de länder som satsar på att vara klimatsmart, då vi satsar hårt på bioenergi. I Sverige använder vi bioenergi främst som värmekälla. Anledningen till att vi satsar hårt på detta är för att vi har en god tillgång till skog här. En till orsak till denna satsning är på grund av en politisk enighet gällande framställandet av värme och el ska vara förnybar.  

Fördelar med förnybar energi 

Det finns flera fördelar med att byta värmesystem från fossila bränslen till förnybar energi. Ett värmesystem som bara drivs på förnybara bränslen, exempelvis som bioolja eller pellets är ekonomiskt gynnsamt för dig. Anledningen till det är på grund av att kostnaden för installationen är låg och livslängden är lång. När man skaffar fjärrvärme är det i princip inget som behöver göras förutom installationen. Det kräver helt enkelt minimal underhåll vilket gör att du sparar tid till annat.  

Om du är intresserad av att byta värmesystem kan Solör Bioenergi vara ett företag som kan hjälpa dig. Solör Bioenergi är ledande aktör inom förnybar energi och finns framförallt i Sverige och Norge. Dem producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Deras verksamhet går ut på energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.  

Hållbar energi med fjärrvärme

Dags att byta värmesystem? Då finns det flera faktorer att beakta innan du bestämmer dig, som exempelvis kostnad, underhåll och driftsäkerhet. Väljer du att ansluta till fjärrvärme till din bostad gör du en investering – både för dig själv, ditt hus och din plånbok. Genom att installera fjärrvärme som värmesystem får du en trygg och bekväm lösning. Ditt varmvatten tar inte slut och fjärrvärmecentralen i din bostad har hög driftsäkerhet och lång livslängd.


Läs mer om fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen transporteras till ditt hus i form av vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda fjärrvärmevattnet transporteras sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp på nytt.

Ett miljövänligt alternativ

Att välja fjärrvärme som värmesystem är ett alternativ som utgör ytterst liten klimatpåverkan. Detta eftersom att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I fjärrvärmeproduktionen används nämligen rester från skogen, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Hushålla med jordens resurser

De biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme tillhör de förnybara energikällorna som ingår i naturens kretslopp. Det innebär att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut.

Solör Bioenergi är Sveriges ledande leverantör inom fjärrvärme och förnybar energi. Läs gärna mer om deras fjärrvärmeproduktion på deras hemsida.

Lamellgardiner – det solklara valet för stora fönsterpartier!

När det kommer till att välja gardiner till större fönster kan det vara ett klokt val att välja lamellgardiner. Lamellgardiner är både ett elegant och smart val till dina fönster. Tack vare sin konstruktion kan de användas till många kreativa lösningar och dessutom motoriseras. De skapar en effektiv solavskärmning samtidigt som de ger en behaglig ljusmiljö.

Här kan du få mer information om Sunoffs lamellgardiner

Lamellgardiner för stora glaspartier

Lamellgardiner är ett val som passar extra bra i stora glaspartier där stora mängder solljus gör att temperaturen snabbt stiger. Med lamellgardiner kan man även reglera själv hur mycket ljus som ska släppas in genom att vinkla lamellerna. Lamellgardiner kan även användas som en stilren rumsavdelare, insynsskydd eller en stilren inredningsdetalj istället för gardiner.

Välja färg på lamellgardiner

Att välja färg och väv på sina lamellgardiner kan göra stor skillnad i vilket rum som helst. Dels för inredningens skull men också vilken effekt man vill åstadkomma. Effekten du får ut av dina lamellgardiner beror till stor del på vilken väv du väljer. Det finns flera olika typer av vävar och alla har sina fördelar. Därför kan det vara bra att ta reda på vilken effekt man är ute efter – om det är mörkläggning eller avskärmning.

Anpassa lamellgardiner efter dina behov

På marknaden finns det flera butikskedjor som kan måttanpassa lamellgardiner. Detta är ofta det bättre valet eftersom att måttanpassade lamellgardiner ofta ser bättre ut när produkten är utformad efter fönstrets storlek. Att anpassa sin egen lamellgardin minskar också risk för att det uppstår glipor mellan gardinerna vilket säkerställer att mindre ljus släpps igenom.

Sunoff – specialister på lamellgardiner

Sunoff är Sveriges ledande butikskedja för solavskärmning och har flera års erfarenhet av solskydd. När du besöker Sunoff får du hjälp att hitta den gardin och väv som passar dina behov bäst. Du kan även uppleva och jämföra olika vävar för att hitta den som passar dig bäst.

Byta värmesystem? Installera fjärrvärme!

Går du i tankarna på att byta värmesystem? Då är fjärrvärme ett bra och prisvärt alternativ. Fjärrvärme är nämligen den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och är ett alternativ som är bra för både dig själv, för plånboken och för miljön.

Läs mer om att installera fjärrvärme

Fjärrvärme – ett miljövänligt och prisvärt alternativ

Genom att välja fjärrvärme som uppvärmningsform tar systemet tillvara på restavfall från skogsindustrin som annars skulle gått förlorade. I fjärrvärmeproduktionen används restavfall från skogsindustrin, som spån, toppar och grenar. Allt sådant som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från industrier. Genom att installera fjärrvärme får du ett prisvärt alternativ för uppvärmning. Kostnaden som du betalar för installation är en bra investering med lång livslängd. Installationskostnaden är låg, prisnivån på värmen är stabil och kostnader för underhåll är låga. Kort och gott, ett alternativ som gynnar dig själv, din plånbok och miljön.

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen produceras i en central pannanläggning med hett vatten som värmer hela samhällen. Fjärrvärmen transporteras med det heta vattnet i välisolerade rör till hus och byggnaders värmeväxlare. Det är värmeväxlarna som ser till att elementen blir varma och så att det finns varmvatten i kranen.

Fjärrvärme från Solör Bioenergi

Att installera fjärrvärme kan gå till på olika sätt beroende på vilken leverantör du vänder dig till. Solör Bioenergi är Sveriges ledande aktör inom förnybara energibränslen och erbjuder helhetslösningar till alla sina kunder. Verksamheten är uppbyggd i flera regioner och i varje region finns expertis med lång erfarenhet inom branschen. Då kan du vara trygg i att i varje region finns medarbetare för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuella problem skulle uppstå. Läs mer om Solör Bioenergi och deras erbjudande för att ansluta fjärrvärme.

Att tänka på vid byggande av sedumtak

Växtlighet på tak är något som har använts sedan länge. Förr i tiden var det vanligt med gräs och torv. Dagens tak är enklare att installera bland annat för att mindre jord krävs och ett vanligt alternativ är att använda sedum. När bygger ett sedumtak finns det en del som det är bra att ha i åtanke.

Få hjälp att bygga ditt sedumtak idag.

bygga sedumtak

Fortsätt läsa Att tänka på vid byggande av sedumtak

Maria Åkerbergs hudvårdsprodukter för en bättre värld

Sedan 1995 har Maria Åkerberg försökt få ut sitt budskap om hur hudvårdsprodukter påverkar användarna och naturen. Maria Åkerbergs hudvård är med i kampen mot ett mer hållbart samhälle och vill att konsumenterna ska se mer kritiskt kring innehållet i produkterna de använder. Genom ökad kunskap om innehållet i produkterna hoppas hon att konsumenternas syn på hudvård kommer att förändras.

Ekologisk hudvård från Maria Åkerberg

Fortsätt läsa Maria Åkerbergs hudvårdsprodukter för en bättre värld

Terrasstak kommer i olika former

Terrasstak till sin uteplats kan vara ett bra alternativ när du vill kunna sitta på din uteplats i ur och skur. Vid vissa tillfällen vill du kanske ha skugga från solen och vid andra vill du skydda dig mot regnet.

Här hittar du flera typer terrasstak.

Terrasstak som spänns fast

Det finns olika typer av terrasstak, vissa av terrasstaken består av tyg som går att rulla in och är mer mobila. Några exempel är så kallade segeltak samt sådana terrasstak som är vanligt förekommande vid exempelvis restauranger.

Fortsätt läsa Terrasstak kommer i olika former

Mögel i badrum – Hur sanera?

I rum som blir fuktiga och varma trivs möglet bäst och då är såklart badrummen i en stor riskzon. Fuktiga vrår med lite tvål och hudrester som får ligga orört, här bildas det lätt mögel. Man ser det som svarta prickar eller fläckar och ibland kan man även känna av lukten av fukt och mögel. Varm luft som uppstår i badrum bär mer fukt än kall luft och gör att möglet gror och växer.

Hjälp med sanering av badrum i Stockholm.

Fortsätt läsa Mögel i badrum – Hur sanera?

Klimatklivet – Vad är det?

Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut på lokal nivå som bidrag till klimatsmarta åtgärder, bland annat minskade koldioxidutsläpp. Initiativet sträcker sig från 2015 fram till 2020 och omfattar totalt en budget på 4 miljarder svenska kronor. Sedan Klimatklivets start har närmre 2 miljarder investerats i miljöprojekt på lokal nivå.

Fortsätt läsa Klimatklivet – Vad är det?

Why Arbacore pellets is the way to go

Fossil fuel is different energy sources of hydrocarbons and today fossil fuel is one of the dominant energy sources on earth. Unfortunately, the use fossil fuel has a major negative impact on the environment, the worst one is considered global warming.

The Albacore pellets are a renewable product and are developed to replace or be mixed with the fossil fuel in coal-fired power plants. The torrefied pellets are produced by breaking down the wood fibers using steam explosions so the binding agent in wood is released. When the process is done the very dark brown pellets are created with a higher energy content.

brown pellets

Fortsätt läsa Why Arbacore pellets is the way to go

Sedumtak, populärt, smart och vackert!

Gröna tak används i bemärkelsen överbyggnad för vegetation på bjälklag, uppenbart helt fukttäta tätskikt och ofta på betongbjälklag. Gröna tak kan tex avse allt från mycket tunna sedumväxtbäddar som anläggs på vanliga hustak, till tjocka växtbäddar med buskar och träd som anläggs på mycket kraftiga bjälklagskonstruktioner.

För att kompensera förlusten av grönområden läggs mycket fokus på gröna tak i olika policys och styrande dokument för städernas utveckling. Ett tak har ett primärt syfte och det är att hålla dig och byggnaden torr och i bra skick men inte desto mindre viktigt är att taket ser snyggt ut och passar in på byggnaden.

Kunskapsbank om Sedum hittar du här

Med ”Gröna Tak” menas ett flertal olika takbeklädnader som har det gemensamma att taken har levande växtlighet. De kräver stabilare konstruktion, man måste t.ex också beakta regnlasten. Kom ihåg att växtligheten kan hålla stora mängder vatten vilket skapar en ännu större tyngd på taket.

Fördelar är t.ex:
– Energismart
– Håller regnvatten
– Estetiskt tilltalande
– Ljuddämpande

Har du Billig El & Bra Elavtal?

Att kolla så man har ett bra elavtal anses höra till sunt bondförnuft och med det menar man att egentligen också stadsbor ska klara uppgiften… Har du redan ett elavtal måste du förstås ta reda på när avtalet går ut och i de flesta fall måste den elleverantör som ska ta över avtalet ha cirka 3 veckor på sig att lösa överföringen.

Vad kan sägas vara ett bra elavtal med billig el?

Fortsätt läsa Har du Billig El & Bra Elavtal?

Fönsterbyte till våren

Ett bra fönster kan hålla väldigt länge men det är klart att det har hänt en hel del inom utvecklingen av fönsterproduktion och att man idag kan finna modeller som ger fördelar som man inte fick med de fönster som man installerade för 15 år sedan. Då våren och ljuset kommer åter så kan det vara dags för fönsterbyte och då ska man satsa på fönstermodeller som ger:

  • Bättre ljusinsläpp
  • Lågt U-värde
  • Lätt skötsel
  • Lång hållbarhet
  • Enkel användning

Hjälp med fönsterbyte i Borås

Fortsätt läsa Fönsterbyte till våren

Energiutmaningen på 10 års sikt, vad är lösningen?

Världens behov av el ökar hela tiden. Vi höjer vår levnadsstandard. konsumerar mer och befolkningstillväxten ökar. Framtidens energiutmaning är enorm och faktum är att vårt samhälle inte skulle klara sig länge utan el.

Detta kräver tekniska lösningar och politiska beslut. Industriländernas energikonsumtion ökar och även behovet i utvecklingsländerna, t ex Kina, Indien. Befolkningen i världen kommer att bosätta sig i allt större utsträckning i storstadsområden. Allt detta kräver smarta energilösningar och hållbar utveckling, som både är kostnadseffektiva och miljövänliga.

Olika energikällor

Här är några energikällor som framtidens el kan komma ifrån: bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solceller, geometri, kärnkraft, termiska solkraftverk, havsenergi. Vi vill inte ta ställning för någon energikälla i denna artikel det är inte syftet.

Dock kan man konstatera att energimängden måste öka – vilket är en verklig energiutmaning!

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom förnybar energi pågår och är mycket viktig. Vi kan förvänta oss betydande framsteg inom energiforskning, men vi får inte glömma att vi redan nu har teknik som levererar.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen skulle det leda till en global miljökatastrof. Vad är lösningen? Det krävs en förändring där ett ökat energianvändande uppnås i kombination med snabbt minskad koldioxidutsläpp. Det här är redan nu fullt möjligt med den teknik som finns. Men det är förenat med mycket stora investeringar och politiskt beslut. Frågan är hur snabbt man kan göra förändringar så att det syns i global skala? Allt kan ändras snabbt – vilken miljöimage kommer du att ha?

Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden. Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas. Lönsamheten ökar nu också för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har höjts  från 2015 och kommer att höjas ytterligare 1 januari 2016. Fortsätt läsa Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Vindkraftverk – för och nackdelar

När man ser på vindkraftverk som står längsmed kuster och ute på fält så kan man bli imponerad. Konceptet är ju minst sagt inspirerande. Att kunna utvinna energi från vinden är en dröm som blivit till verklighet, men de som bor nära vindkraftverk insåg ganska snart stora nackdelar med energiutvinningen, och idag så finns det goda skäl till att se på alternativa energikällor som är bättre för människa och miljö. Fortsätt läsa Vindkraftverk – för och nackdelar

Pelletsvärme ett bra energialternativ

Kan det vara smart att byta till en pelletspanna för att på så vis få kostnadseffektiv energi som är bra för miljön? Det här är en fråga som många ställer sig då de funderar på att minska på kostnaderna för energi genom att använda sig av förnyelsebar energi såsom pellets, luftvärme och solvärme. Det finns en hel del saker som gör pelletsvärme till ett bra energialternativ men det är viktigt att veta att man med en pelletspanna kommer att få lite mer att göra än då man värmer med el. Fortsätt läsa Pelletsvärme ett bra energialternativ

Nyttan med förnybar energi

I en värld där det mesta handlar om pengar så kan man alltid tala sig varm om det där med miljön, men det är först när folk upplever att de kan tjäna på att bidra till en bättre värld som det verkligen händer något. När man ser på förnybar energi så kan man säga att utvecklingen av nya metoder för utvinning av energi är kostsam men att resultaten faktiskt erbjuder konsumenterna kostnadseffektiva lösningar. Den förnybara energin kommer från källor som sol, luft och hav som till skillnad från bränslen som olja och kol inte tar slut då man använder dem för att utvinna ny energi. Fortsätt läsa Nyttan med förnybar energi