Vindkraftverk – för och nackdelar

När man ser på vindkraftverk som står längsmed kuster och ute på fält så kan man bli imponerad. Konceptet är ju minst sagt inspirerande. Att kunna utvinna energi från vinden är en dröm som blivit till verklighet, men de som bor nära vindkraftverk insåg ganska snart stora nackdelar med energiutvinningen, och idag så finns det goda skäl till att se på alternativa energikällor som är bättre för människa och miljö.

Fördelar med vindkraft

Nu finns det förstås god anledning till att man ändå har satsat på vindkraft i Sverige och den främsta är att det anses vara väldigt kostnadseffektivt att utnyttja kraften som finns i vinden. Det här är förnyelsebar energi som då kraftverket väl är på plats inte kostar mycket att utvinna. Man kan också se vindkraften som ett utmärkt komplement till vattenkraften. Då det blåser kraftigt så kan man låta vatten samlas i vattenkraftverket för att sedan växla tillbaka då vinden mojnar. En annan sak som anses som en stor fördel med vindkraften är att ett vindkraftverk inte lämnar spår efter sig då man avvecklar det. Idag kan man bygga kraftverket med material som går att återvinna och som inte skadar miljön.

Nackdelar

Det finns också nackdelar som till exempel att vindkraften kan vara högljudd. Det betyder att man inte gärna kan bygga vindkraftverken nära bebyggelse, men många gånger så är det så att de bästa platserna för utvinning av vindens kraft ligger alldeles för nära bostäder. Vinandet och bullret blir till en plåga för människor som inte kan göra något åt saken annat än att flytta. Dessutom så finns det teorier som gör gällande att de här kraftverken stör fågellivet med de stora propellrarna som påverkar vindens rörelse och som även kan bli till hinder för fåglar som flyger in i dem.

Framtidens förnyelsebara energi

Trots att många länder satsar på vindkraften så har man insett att det här inte kommer att bli det enda som man behöver för att kunna bli av med kärnkraft och fossila bränslen. Effektiviteten är inte tillräckligt god. Bättre alternativ kan vara vågkraft och tidvattenkraft då dessa metoder inte stör fågellivet och heller inte leder till buller. I Sverige så är det knappast relevant med solkraft i nuläget men det här är också ett område som utvecklas och som kanske någon gång i framtiden kommer att kunna fungera även längre norrut. Precis vad som kommer att hända med utvecklingen av förnyelsebar energi i Sverige beror på den energipolitik som bedrivs och på de ekonomiska intressen som finns.