Sedumtak, populärt, smart och vackert!

Gröna tak används i bemärkelsen överbyggnad för vegetation på bjälklag, uppenbart helt fukttäta tätskikt och ofta på betongbjälklag. Gröna tak kan tex avse allt från mycket tunna sedumväxtbäddar som anläggs på vanliga hustak, till tjocka växtbäddar med buskar och träd som anläggs på mycket kraftiga bjälklagskonstruktioner.

För att kompensera förlusten av grönområden läggs mycket fokus på gröna tak i olika policys och styrande dokument för städernas utveckling. Ett tak har ett primärt syfte och det är att hålla dig och byggnaden torr och i bra skick men inte desto mindre viktigt är att taket ser snyggt ut och passar in på byggnaden.

Kunskapsbank om Sedum hittar du här

Med ”Gröna Tak” menas ett flertal olika takbeklädnader som har det gemensamma att taken har levande växtlighet. De kräver stabilare konstruktion, man måste t.ex också beakta regnlasten. Kom ihåg att växtligheten kan hålla stora mängder vatten vilket skapar en ännu större tyngd på taket.

Fördelar är t.ex:
– Energismart
– Håller regnvatten
– Estetiskt tilltalande
– Ljuddämpande