Pelletsvärme ett bra energialternativ

Kan det vara smart att byta till en pelletspanna för att på så vis få kostnadseffektiv energi som är bra för miljön? Det här är en fråga som många ställer sig då de funderar på att minska på kostnaderna för energi genom att använda sig av förnyelsebar energi såsom pellets, luftvärme och solvärme. Det finns en hel del saker som gör pelletsvärme till ett bra energialternativ men det är viktigt att veta att man med en pelletspanna kommer att få lite mer att göra än då man värmer med el.

Fördelar med pelletsvärme

Även om man givetvis får köpa pellets och fylla pannan med dessa så kan man inte kalla detta för en omständlig procedur. En väldigt stor fördel med pelletsen är att de ger ett rent samvete då de inte är med och bidrar till växthuseffekten. Det här beror på att förbränningen av pellets leder till samma andel koldioxid som träden som ingår i pelletsen har använt sig av under sin livstid. Det här innebär att pelletsförbränningen håller sig inom det naturliga kretsloppet. Men det är inte så att man fäller träd för att tillverka pellets. De komprimerade energibitarna kommer från det avfall som uppkommer inom sågverksindustrin, så här gör man också något bra för världen genom att inte låta all denna dyrbara energi gå till spillo.

Andra fördelar med den här typen av uppvärmning är:

  • Bra inomhusluft och utomhusluft – Det är ofta så att man få bättre ventilation i huset då man leder röken från pelletskaminen genom skorsten. Röken som uppstår då man eldar är ren och syns inte. Röken har heller ingen lukt och det är positivt för grannar.
  • Kostnadseffektivitet – Pelletsprodukter är inte dyra och de är packade med energi så att man får en massa värme med en liten andel pellets.
  • En svensk produkt – En annan sak som gör att det blir billigare att elda med träpellets är att de tillverkas på många håll i landet. Med många pelletsfabriker utspridda över Sverige så slipper man kostsamma och tidskrävande transporter.

Viktigt att tänka på

När man byter till en förnyelsebar energikälla så gäller det att vara förberedd på ett nytt sätt att värma huset på. Även om det till sist blir så enkelt att man slår av och på värmen så måste man lära sig hur pelletspannan fungerar för att använda den på rätt sätt. Det kommer också att krävas ett väl fungerande pelletsförråd så att man inte står utan då det är riktigt kallt utomhus.