Lär dig mer om biobränsle och fjärrvärme

På senare år har det varit miljö och energifrågor fått stort fokus. Men vad är förnybar energi och på vilka sätt är det bättre med förnybar energi jämfört med traditionella energikällor? För att hänga med i debatten är det viktigt att fördjupa sig i ämnet.

Vad är förnybar energi?

Vid all energiproduktion används någon form av källa. Traditionellt sett har det främst varit fossila bränslen så som olja och kol. Dessa energikällor har en stor påverkan på miljön eftersom de tar oerhört lång tid för dem att nybildas, det är en process på miljontals år. Eftersom de fossila resurserna används snabbare än de förnyas riskerar det att ta slut.

På senare tid har man sökt efter energikällor som har mindre påverkan på miljön och klimatet och som förnyas i snabbare takt. Solen är den största källan till förnybar energi. Vind- och vattenkraft samt bionergi räknas också som förnybara källor.

Fördelar med biobränsle och bioenerig

För att rädda klimatet och miljön är det viktigt att minska förbrukningen av fossila bränslen. Att byta ut dem mot biobränsel bidrar till att vi kan fortsätta leva och må bra på vår planet. Skulle vi fortsätta använda fossila bränslen i den utsträckning vi gör idag kommer konsekvenserna på klimatet bli omfattande. En liten ökning av medeltemperaturen leder till effekter som i sin tur bidrar till allt mer omfattande konsekvenser. Att stoppa denna utveckling är angeläget och de förnybara energikällorna är dessutom ofta mer ekonomiskt fördelaktiga.

Byte av värmesystem

Hur går då ett byte av värmesystem till och vilka alternativ finns? Efterfrågan på förnybara energikällor för uppvärmning ökar kontinuerligt och det finns flera alternativ att välja mellan. Bioolja är flytande bränsle som framställs på ett naturligt och förnybart sätt. Fjärrvärme är det vanligaste sättet att värma upp sitt hushåll. Vid fjärrvärme framställs värmen i en gemensam pannanläggning för att sedan distribueras ut till fastigheterna. Det är både miljövänligt och resurseffektivt alternativ. Har man inte möjlighet att koppla in sin fastighet på ett fjärrvärmesystem kan pellets vara ett alternativ för uppvärmning som är både miljövänligt och lönsamt. Pelletsen produceras avv en biprodukt från sågverksundustrin. Utsläppet av koldioxid bild inte större än om virket skulle brytas ner naturligt.

Vill du fördjupa dig ytterligare i dessa frågor kan du besöka Solörs kunskapsbank om fjärrvärme och bioenergi.