Bra Elavtal till vintern för ALLA!

Har du Billig El & Bra Elavtal?

Att kolla så man har ett bra elavtal anses höra till sunt bondförnuft och med det menar man att egentligen också stadsbor ska klara uppgiften… Har du redan ett elavtal måste du förstås ta reda på när avtalet går ut och i de flesta fall måste den elleverantör som ska ta över avtalet ha cirka 3 veckor på sig att lösa överföringen.

Vad kan sägas vara ett bra elavtal med billig el?

Gör du inget aktivt val placeras du i en tillsvidare låda och den lådan är inte särskilt förmånlig! Redan där är ju en sorts trygghet, det att göra ett aktivt val är bara det en väg till ett bättre elavtal så du får billigare el. Om du också läser på så kan du ta ett bra beslut utefter dina behov och preferenser.
Ett rörligt elpris följer prisutvecklingen på elbörsen, Nordpool, vilket innebär att priset går upp och ner och då spelar även priset på el ute i Europa en roll. Det är svårt att ge direkta råd om vad som är bäst eftersom ingen vet vad framtiden för med sig. Här kan väder o vind spela in så väl som politiska beslut tex rörande kärnkraft, bidrag till miljövänlig elproduktion osv. Mao bara för att man har tecknat det billigaste avtalet vid en tidpunkt så behöver det inte alltid vara det som är mest fördelaktigt!

Vad mer kan man göra för att minska sin elkostnad?
Att sänka värmen och släcka lampor i rum som man inte vistas i är ju tips som hängt med åtminstone 50år. Och på senare år är ju övergången till energilampor lågenergilampor samt LED-belysning heta tips för att sänka sin elförbrukning och sina kostnader för el.

När du förnyar elektrisk utrustning i hemmet tex TV, Kyl o Frys osv satsa på lågenergialternativ. När du får effektivare elprodukter kommer de förbruka mindre ström och det ger lägre kostnader i det långa loppet.

Slutsats om bra och billig el & elavtal
Som ses av blogginlägget handlar det inte bara om att ha rätt elavtal, men måste också agera rätt i sitt användande i hemmet, och här gäller det ju att alla i familjen drar i samma riktning så det blir en konsekvent linje när det gäller energibesparing och elförbrukningen.