Att tänka på vid byggande av sedumtak

Växtlighet på tak är något som har använts sedan länge. Förr i tiden var det vanligt med gräs och torv. Dagens tak är enklare att installera bland annat för att mindre jord krävs och ett vanligt alternativ är att använda sedum. När bygger ett sedumtak finns det en del som det är bra att ha i åtanke.

Få hjälp att bygga ditt sedumtak idag.

bygga sedumtak

Fortsätt läsa Att tänka på vid byggande av sedumtak

Maria Åkerbergs hudvårdsprodukter för en bättre värld

Sedan 1995 har Maria Åkerberg försökt få ut sitt budskap om hur hudvårdsprodukter påverkar användarna och naturen. Maria Åkerbergs hudvård är med i kampen mot ett mer hållbart samhälle och vill att konsumenterna ska se mer kritiskt kring innehållet i produkterna de använder. Genom ökad kunskap om innehållet i produkterna hoppas hon att konsumenternas syn på hudvård kommer att förändras.

Ekologisk hudvård från Maria Åkerberg

Fortsätt läsa Maria Åkerbergs hudvårdsprodukter för en bättre värld

Terrasstak kommer i olika former

Terrasstak till sin uteplats kan vara ett bra alternativ när du vill kunna sitta på din uteplats i ur och skur. Vid vissa tillfällen vill du kanske ha skugga från solen och vid andra vill du skydda dig mot regnet.

Här hittar du flera typer terrasstak.

Terrasstak som spänns fast

Det finns olika typer av terrasstak, vissa av terrasstaken består av tyg som går att rulla in och är mer mobila. Några exempel är så kallade segeltak samt sådana terrasstak som är vanligt förekommande vid exempelvis restauranger.

Fortsätt läsa Terrasstak kommer i olika former

Mögel i badrum – Hur sanera?

I rum som blir fuktiga och varma trivs möglet bäst och då är såklart badrummen i en stor riskzon. Fuktiga vrår med lite tvål och hudrester som får ligga orört, här bildas det lätt mögel. Man ser det som svarta prickar eller fläckar och ibland kan man även känna av lukten av fukt och mögel. Varm luft som uppstår i badrum bär mer fukt än kall luft och gör att möglet gror och växer.

Hjälp med sanering av badrum i Stockholm.

Fortsätt läsa Mögel i badrum – Hur sanera?

Klimatklivet – Vad är det?

Klimatklivet är ett investeringsstöd som delas ut på lokal nivå som bidrag till klimatsmarta åtgärder, bland annat minskade koldioxidutsläpp. Initiativet sträcker sig från 2015 fram till 2020 och omfattar totalt en budget på 4 miljarder svenska kronor. Sedan Klimatklivets start har närmre 2 miljarder investerats i miljöprojekt på lokal nivå.

Fortsätt läsa Klimatklivet – Vad är det?

Why Arbacore pellets is the way to go

Fossil fuel is different energy sources of hydrocarbons and today fossil fuel is one of the dominant energy sources on earth. Unfortunately, the use fossil fuel has a major negative impact on the environment, the worst one is considered global warming.

The Albacore pellets are a renewable product and are developed to replace or be mixed with the fossil fuel in coal-fired power plants. The torrefied pellets are produced by breaking down the wood fibers using steam explosions so the binding agent in wood is released. When the process is done the very dark brown pellets are created with a higher energy content.

brown pellets

Fortsätt läsa Why Arbacore pellets is the way to go

Sedumtak, populärt, smart och vackert!

Gröna tak används i bemärkelsen överbyggnad för vegetation på bjälklag, uppenbart helt fukttäta tätskikt och ofta på betongbjälklag. Gröna tak kan tex avse allt från mycket tunna sedumväxtbäddar som anläggs på vanliga hustak, till tjocka växtbäddar med buskar och träd som anläggs på mycket kraftiga bjälklagskonstruktioner.

För att kompensera förlusten av grönområden läggs mycket fokus på gröna tak i olika policys och styrande dokument för städernas utveckling. Ett tak har ett primärt syfte och det är att hålla dig och byggnaden torr och i bra skick men inte desto mindre viktigt är att taket ser snyggt ut och passar in på byggnaden.

Kunskapsbank om Sedum hittar du här

Med ”Gröna Tak” menas ett flertal olika takbeklädnader som har det gemensamma att taken har levande växtlighet. De kräver stabilare konstruktion, man måste t.ex också beakta regnlasten. Kom ihåg att växtligheten kan hålla stora mängder vatten vilket skapar en ännu större tyngd på taket.

Fördelar är t.ex:
– Energismart
– Håller regnvatten
– Estetiskt tilltalande
– Ljuddämpande

Har du Billig El & Bra Elavtal?

Att kolla så man har ett bra elavtal anses höra till sunt bondförnuft och med det menar man att egentligen också stadsbor ska klara uppgiften… Har du redan ett elavtal måste du förstås ta reda på när avtalet går ut och i de flesta fall måste den elleverantör som ska ta över avtalet ha cirka 3 veckor på sig att lösa överföringen.

Vad kan sägas vara ett bra elavtal med billig el?

Fortsätt läsa Har du Billig El & Bra Elavtal?

Fönsterbyte till våren

Ett bra fönster kan hålla väldigt länge men det är klart att det har hänt en hel del inom utvecklingen av fönsterproduktion och att man idag kan finna modeller som ger fördelar som man inte fick med de fönster som man installerade för 15 år sedan. Då våren och ljuset kommer åter så kan det vara dags för fönsterbyte och då ska man satsa på fönstermodeller som ger:

  • Bättre ljusinsläpp
  • Lågt U-värde
  • Lätt skötsel
  • Lång hållbarhet
  • Enkel användning

Hjälp med fönsterbyte i Borås

Fortsätt läsa Fönsterbyte till våren

Energiutmaningen på 10 års sikt, vad är lösningen?

Världens behov av el ökar hela tiden. Vi höjer vår levnadsstandard. konsumerar mer och befolkningstillväxten ökar. Framtidens energiutmaning är enorm och faktum är att vårt samhälle inte skulle klara sig länge utan el.

Detta kräver tekniska lösningar och politiska beslut. Industriländernas energikonsumtion ökar och även behovet i utvecklingsländerna, t ex Kina, Indien. Befolkningen i världen kommer att bosätta sig i allt större utsträckning i storstadsområden. Allt detta kräver smarta energilösningar och hållbar utveckling, som både är kostnadseffektiva och miljövänliga.

Olika energikällor

Här är några energikällor som framtidens el kan komma ifrån: bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solceller, geometri, kärnkraft, termiska solkraftverk, havsenergi. Vi vill inte ta ställning för någon energikälla i denna artikel det är inte syftet.

Dock kan man konstatera att energimängden måste öka – vilket är en verklig energiutmaning!

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom förnybar energi pågår och är mycket viktig. Vi kan förvänta oss betydande framsteg inom energiforskning, men vi får inte glömma att vi redan nu har teknik som levererar.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen skulle det leda till en global miljökatastrof. Vad är lösningen? Det krävs en förändring där ett ökat energianvändande uppnås i kombination med snabbt minskad koldioxidutsläpp. Det här är redan nu fullt möjligt med den teknik som finns. Men det är förenat med mycket stora investeringar och politiskt beslut. Frågan är hur snabbt man kan göra förändringar så att det syns i global skala? Allt kan ändras snabbt – vilken miljöimage kommer du att ha?

Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden. Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas. Lönsamheten ökar nu också för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har höjts  från 2015 och kommer att höjas ytterligare 1 januari 2016. Fortsätt läsa Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Vindkraftverk – för och nackdelar

När man ser på vindkraftverk som står längsmed kuster och ute på fält så kan man bli imponerad. Konceptet är ju minst sagt inspirerande. Att kunna utvinna energi från vinden är en dröm som blivit till verklighet, men de som bor nära vindkraftverk insåg ganska snart stora nackdelar med energiutvinningen, och idag så finns det goda skäl till att se på alternativa energikällor som är bättre för människa och miljö. Fortsätt läsa Vindkraftverk – för och nackdelar

Pelletsvärme ett bra energialternativ

Kan det vara smart att byta till en pelletspanna för att på så vis få kostnadseffektiv energi som är bra för miljön? Det här är en fråga som många ställer sig då de funderar på att minska på kostnaderna för energi genom att använda sig av förnyelsebar energi såsom pellets, luftvärme och solvärme. Det finns en hel del saker som gör pelletsvärme till ett bra energialternativ men det är viktigt att veta att man med en pelletspanna kommer att få lite mer att göra än då man värmer med el. Fortsätt läsa Pelletsvärme ett bra energialternativ

Nyttan med förnybar energi

I en värld där det mesta handlar om pengar så kan man alltid tala sig varm om det där med miljön, men det är först när folk upplever att de kan tjäna på att bidra till en bättre värld som det verkligen händer något. När man ser på förnybar energi så kan man säga att utvecklingen av nya metoder för utvinning av energi är kostsam men att resultaten faktiskt erbjuder konsumenterna kostnadseffektiva lösningar. Den förnybara energin kommer från källor som sol, luft och hav som till skillnad från bränslen som olja och kol inte tar slut då man använder dem för att utvinna ny energi. Fortsätt läsa Nyttan med förnybar energi