Why Arbacore pellets is the way to go

Fossil fuel is different energy sources of hydrocarbons and today fossil fuel is one of the dominant energy sources on earth. Unfortunately, the use fossil fuel has a major negative impact on the environment, the worst one is considered global warming.

The Albacore pellets are a renewable product and are developed to replace or be mixed with the fossil fuel in coal-fired power plants. The torrefied pellets are produced by breaking down the wood fibers using steam explosions so the binding agent in wood is released. When the process is done the very dark brown pellets are created with a higher energy content.

brown pellets

Fortsätt läsa Why Arbacore pellets is the way to go

Fönsterbyte till våren

Ett bra fönster kan hålla väldigt länge men det är klart att det har hänt en hel del inom utvecklingen av fönsterproduktion och att man idag kan finna modeller som ger fördelar som man inte fick med de fönster som man installerade för 15 år sedan. Då våren och ljuset kommer åter så kan det vara dags för fönsterbyte och då ska man satsa på fönstermodeller som ger:

  • Bättre ljusinsläpp
  • Lågt U-värde
  • Lätt skötsel
  • Lång hållbarhet
  • Enkel användning

Hjälp med fönsterbyte i Borås

Fortsätt läsa Fönsterbyte till våren

Nyttan med förnybar energi

I en värld där det mesta handlar om pengar så kan man alltid tala sig varm om det där med miljön, men det är först när folk upplever att de kan tjäna på att bidra till en bättre värld som det verkligen händer något. När man ser på förnybar energi så kan man säga att utvecklingen av nya metoder för utvinning av energi är kostsam men att resultaten faktiskt erbjuder konsumenterna kostnadseffektiva lösningar. Den förnybara energin kommer från källor som sol, luft och hav som till skillnad från bränslen som olja och kol inte tar slut då man använder dem för att utvinna ny energi. Fortsätt läsa Nyttan med förnybar energi