Why Arbacore pellets is the way to go

Fossil fuel is different energy sources of hydrocarbons and today fossil fuel is one of the dominant energy sources on earth. Unfortunately, the use fossil fuel has a major negative impact on the environment, the worst one is considered global warming.

The Albacore pellets are a renewable product and are developed to replace or be mixed with the fossil fuel in coal-fired power plants. The torrefied pellets are produced by breaking down the wood fibers using steam explosions so the binding agent in wood is released. When the process is done the very dark brown pellets are created with a higher energy content.

brown pellets

Fortsätt läsa Why Arbacore pellets is the way to go

Fönsterbyte till våren

Ett bra fönster kan hålla väldigt länge men det är klart att det har hänt en hel del inom utvecklingen av fönsterproduktion och att man idag kan finna modeller som ger fördelar som man inte fick med de fönster som man installerade för 15 år sedan. Då våren och ljuset kommer åter så kan det vara dags för fönsterbyte och då ska man satsa på fönstermodeller som ger:

  • Bättre ljusinsläpp
  • Lågt U-värde
  • Lätt skötsel
  • Lång hållbarhet
  • Enkel användning

Hjälp med fönsterbyte i Borås

Fortsätt läsa Fönsterbyte till våren

Energiutmaningen på 10 års sikt, vad är lösningen?

Världens behov av el ökar hela tiden. Vi höjer vår levnadsstandard. konsumerar mer och befolkningstillväxten ökar. Framtidens energiutmaning är enorm och faktum är att vårt samhälle inte skulle klara sig länge utan el.

Detta kräver tekniska lösningar och politiska beslut. Industriländernas energikonsumtion ökar och även behovet i utvecklingsländerna, t ex Kina, Indien. Befolkningen i världen kommer att bosätta sig i allt större utsträckning i storstadsområden. Allt detta kräver smarta energilösningar och hållbar utveckling, som både är kostnadseffektiva och miljövänliga.

Olika energikällor

Här är några energikällor som framtidens el kan komma ifrån: bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solceller, geometri, kärnkraft, termiska solkraftverk, havsenergi. Vi vill inte ta ställning för någon energikälla i denna artikel det är inte syftet.

Dock kan man konstatera att energimängden måste öka – vilket är en verklig energiutmaning!

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom förnybar energi pågår och är mycket viktig. Vi kan förvänta oss betydande framsteg inom energiforskning, men vi får inte glömma att vi redan nu har teknik som levererar.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen skulle det leda till en global miljökatastrof. Vad är lösningen? Det krävs en förändring där ett ökat energianvändande uppnås i kombination med snabbt minskad koldioxidutsläpp. Det här är redan nu fullt möjligt med den teknik som finns. Men det är förenat med mycket stora investeringar och politiskt beslut. Frågan är hur snabbt man kan göra förändringar så att det syns i global skala? Allt kan ändras snabbt – vilken miljöimage kommer du att ha?

Nyttan med förnybar energi

I en värld där det mesta handlar om pengar så kan man alltid tala sig varm om det där med miljön, men det är först när folk upplever att de kan tjäna på att bidra till en bättre värld som det verkligen händer något. När man ser på förnybar energi så kan man säga att utvecklingen av nya metoder för utvinning av energi är kostsam men att resultaten faktiskt erbjuder konsumenterna kostnadseffektiva lösningar. Den förnybara energin kommer från källor som sol, luft och hav som till skillnad från bränslen som olja och kol inte tar slut då man använder dem för att utvinna ny energi. Fortsätt läsa Nyttan med förnybar energi