Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden. Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas. Lönsamheten ökar nu också för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har höjts  från 2015 och kommer att höjas ytterligare 1 januari 2016.

Bioolja är förnybar olja framställd ur biomassa. Biooljorna är restprodukter och består uteslutande av vegetabiliska råvaror från växtriket i olika former. Oljorna har sitt ursprung från bland annat raps, soja, majs och solros.

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden.