Att tänka på vid byggande av sedumtak

Växtlighet på tak är något som har använts sedan länge. Förr i tiden var det vanligt med gräs och torv. Dagens tak är enklare att installera bland annat för att mindre jord krävs och ett vanligt alternativ är att använda sedum. När bygger ett sedumtak finns det en del som det är bra att ha i åtanke.

Få hjälp att bygga ditt sedumtak idag.

bygga sedumtak

Sedumtak med ett riktigt tätskikt

Sedum, samt sedum tillsammans med sådant som mossa och gräs, är material som passar bra till ett tak. Sedumen är ett miljövänligt alternativ som är bra på att hålla inne vatten och även är tåligt mot torrt väder. Sedumen är även fin till utseendet och blir ett vackert inslag på taket.  När man bygger ett sedumtak börjar det med att man gör ett bra förarbete.

Vid byggandet av ett sedumtak är det första steget att säkerställa att taket har ett tätskikt som är i ett bra skick. Om taket lutar extra mycket kan det även bli aktuellt att se till så att tätskiktet har en sträv yta som skapar friktion och hindrar att växterna lossnar. I sådana områden av taket som vid ett fönster eller vid skorstenen ska tätskiktet också täcka de skarvar som finns för att hålla tätt.

Det sista steget när man bygger ett sedumtak, efter att tätskiktet har setts över och sedumen monterats på plats, är att montera ett avslut längst ned vid takets kant. När avslutet i plåt monteras måste man vara försiktig så att det inte går hål i tätskiktet.

Fördelar med att bygga sedumtak

Några fördelar med ett sedumtak förutom det fina utseendet är som sagt att sedumen tål både regn och torka, dessutom är ett sedumtak ett tak som inte kräver allt för mycket underhåll. Det finns alltså därför flera anledningar till att bygga ett sedumtak.