Byta värmesystem

Undrar du hur man byter värmesystem från fossil energi till förnybar energi? Energi är komplext och innefattar ett stort område och tekniker för att utvinna. Vi har kommit en lång bit med teknikutvecklingen och vi fortsätter utvecklas hela tiden ju mer tiden tickar. Efterfrågan på elektricitet ökar kontinuerligt. Nedanför kommer samlad information för dig som är intresserad av förnybar energi.   

Vad innebär bioenergi? 

Bioenergi består av exempelvis ved, pellets, etanol, rötslam, bioolja och säd. Dessa biobränslen räknas som förnybar energi eftersom biobränslet består av koldioxid. Sverige tillhör de länder som satsar på att vara klimatsmart, då vi satsar hårt på bioenergi. I Sverige använder vi bioenergi främst som värmekälla. Anledningen till att vi satsar hårt på detta är för att vi har en god tillgång till skog här. En till orsak till denna satsning är på grund av en politisk enighet gällande framställandet av värme och el ska vara förnybar.  

Fördelar med förnybar energi 

Det finns flera fördelar med att byta värmesystem från fossila bränslen till förnybar energi. Ett värmesystem som bara drivs på förnybara bränslen, exempelvis som bioolja eller pellets är ekonomiskt gynnsamt för dig. Anledningen till det är på grund av att kostnaden för installationen är låg och livslängden är lång. När man skaffar fjärrvärme är det i princip inget som behöver göras förutom installationen. Det kräver helt enkelt minimal underhåll vilket gör att du sparar tid till annat.  

Om du är intresserad av att byta värmesystem kan Solör Bioenergi vara ett företag som kan hjälpa dig. Solör Bioenergi är ledande aktör inom förnybar energi och finns framförallt i Sverige och Norge. Dem producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Deras verksamhet går ut på energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle.