Hållbar energi med fjärrvärme

Dags att byta värmesystem? Då finns det flera faktorer att beakta innan du bestämmer dig, som exempelvis kostnad, underhåll och driftsäkerhet. Väljer du att ansluta till fjärrvärme till din bostad gör du en investering – både för dig själv, ditt hus och din plånbok. Genom att installera fjärrvärme som värmesystem får du en trygg och bekväm lösning. Ditt varmvatten tar inte slut och fjärrvärmecentralen i din bostad har hög driftsäkerhet och lång livslängd.


Läs mer om fjärrvärme

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen transporteras till ditt hus i form av vatten som värmts upp i ett kraftvärmeverk. I ditt hem ansluts nätet med två rör till en fjärrvärmecentral. I fjärrvärmecentralen finns två inbyggda värmeväxlare, en för kranvattnet och en för vattnet i element eller golvvärme. Värmeväxlarna omvandlar energin i det heta fjärrvärmevattnet till värme i huset och varmvatten i kranar och dusch. Det avkylda fjärrvärmevattnet transporteras sedan tillbaka till produktionsanläggningen för att åter värmas upp på nytt.

Ett miljövänligt alternativ

Att välja fjärrvärme som värmesystem är ett alternativ som utgör ytterst liten klimatpåverkan. Detta eftersom att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade. I fjärrvärmeproduktionen används nämligen rester från skogen, som exempelvis grenar, toppar, spån och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

Hushålla med jordens resurser

De biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme tillhör de förnybara energikällorna som ingår i naturens kretslopp. Det innebär att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut.

Solör Bioenergi är Sveriges ledande leverantör inom fjärrvärme och förnybar energi. Läs gärna mer om deras fjärrvärmeproduktion på deras hemsida.