Att tänka på vid byggande av sedumtak

Växtlighet på tak är något som har använts sedan länge. Förr i tiden var det vanligt med gräs och torv. Dagens tak är enklare att installera bland annat för att mindre jord krävs och ett vanligt alternativ är att använda sedum. När bygger ett sedumtak finns det en del som det är bra att ha i åtanke.

Få hjälp att bygga ditt sedumtak idag.

bygga sedumtak

Fortsätt läsa Att tänka på vid byggande av sedumtak