Energiutmaningen på 10 års sikt, vad är lösningen?

Världens behov av el ökar hela tiden. Vi höjer vår levnadsstandard. konsumerar mer och befolkningstillväxten ökar. Framtidens energiutmaning är enorm och faktum är att vårt samhälle inte skulle klara sig länge utan el.

Detta kräver tekniska lösningar och politiska beslut. Industriländernas energikonsumtion ökar och även behovet i utvecklingsländerna, t ex Kina, Indien. Befolkningen i världen kommer att bosätta sig i allt större utsträckning i storstadsområden. Allt detta kräver smarta energilösningar och hållbar utveckling, som både är kostnadseffektiva och miljövänliga.

Olika energikällor

Här är några energikällor som framtidens el kan komma ifrån: bioenergi, vattenkraft, vindkraft, solceller, geometri, kärnkraft, termiska solkraftverk, havsenergi. Vi vill inte ta ställning för någon energikälla i denna artikel det är inte syftet.

Dock kan man konstatera att energimängden måste öka – vilket är en verklig energiutmaning!

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling inom förnybar energi pågår och är mycket viktig. Vi kan förvänta oss betydande framsteg inom energiforskning, men vi får inte glömma att vi redan nu har teknik som levererar.

Om vi fortsätter på den inslagna vägen skulle det leda till en global miljökatastrof. Vad är lösningen? Det krävs en förändring där ett ökat energianvändande uppnås i kombination med snabbt minskad koldioxidutsläpp. Det här är redan nu fullt möjligt med den teknik som finns. Men det är förenat med mycket stora investeringar och politiskt beslut. Frågan är hur snabbt man kan göra förändringar så att det syns i global skala? Allt kan ändras snabbt – vilken miljöimage kommer du att ha?

Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?

Det finns flera fördelar med att använda biooljor vid värme och ångproduktion i oljeeldade pannor. Förutom att biooljan har låg miljöbelastning ger användningen också en sänkning av bränslekostnaden. Biooljan är helt utan skattebelastning då varken energiskatt, koldioxidskatt eller utsläppsrätter behöver betalas. Lönsamheten ökar nu också för användning inom industrin med normalt reducerade skatter. Koldioxidskatten på fossila bränslen har höjts  från 2015 och kommer att höjas ytterligare 1 januari 2016. Fortsätt läsa Bioolja – Är det verkligen miljövänligt?