Vindkraftverk – för och nackdelar

När man ser på vindkraftverk som står längsmed kuster och ute på fält så kan man bli imponerad. Konceptet är ju minst sagt inspirerande. Att kunna utvinna energi från vinden är en dröm som blivit till verklighet, men de som bor nära vindkraftverk insåg ganska snart stora nackdelar med energiutvinningen, och idag så finns det goda skäl till att se på alternativa energikällor som är bättre för människa och miljö. Fortsätt läsa Vindkraftverk – för och nackdelar

Pelletsvärme ett bra energialternativ

Kan det vara smart att byta till en pelletspanna för att på så vis få kostnadseffektiv energi som är bra för miljön? Det här är en fråga som många ställer sig då de funderar på att minska på kostnaderna för energi genom att använda sig av förnyelsebar energi såsom pellets, luftvärme och solvärme. Det finns en hel del saker som gör pelletsvärme till ett bra energialternativ men det är viktigt att veta att man med en pelletspanna kommer att få lite mer att göra än då man värmer med el. Fortsätt läsa Pelletsvärme ett bra energialternativ

Nyttan med förnybar energi

I en värld där det mesta handlar om pengar så kan man alltid tala sig varm om det där med miljön, men det är först när folk upplever att de kan tjäna på att bidra till en bättre värld som det verkligen händer något. När man ser på förnybar energi så kan man säga att utvecklingen av nya metoder för utvinning av energi är kostsam men att resultaten faktiskt erbjuder konsumenterna kostnadseffektiva lösningar. Den förnybara energin kommer från källor som sol, luft och hav som till skillnad från bränslen som olja och kol inte tar slut då man använder dem för att utvinna ny energi. Fortsätt läsa Nyttan med förnybar energi